Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Otwarcie wodociągu i kanalizacji

27 sierpnia 2019 Autor: admin

26 sierpnia 2019 r. Pani Wójt Gminy  Małgorzata Małuch  wraz Dyrektorem Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Grzegorzem Nosalem dokonała oficjalnego otwarcia wodociągu w Owczarach i kanalizacji w Męcinie Małej.

Całość inwestycji  obejmowała: budowę ujęcia i wodociągu w Owczarach o długości 7,2 km oraz stacji uzdatniania wody wyposażonej w zbiornik wody uzdatnionej o pojemności 150 m3. Wodociąg będzie dostarczać wodę o bardzo dobrej jakości dla 57 gospodarstw domowych na terenie Owczar.

Wykonawcą inwestycji była firma Polskie Centrum Wody  Sp. z o.o. z Jasła, a podwykonawcą Spółdzielnia Socjalna „Czystość” z  Sękowej.

Druga część inwestycji obejmowała: Budowę kanalizacji w Męcinie Małej długości 5 km sieci, wraz z oczyszczalnią ścieków i 4 przepompowniami.
Głównym wykonawcą była firma P H U „INKO 2001” z  Nowego Sącza, Firma Ekodren – naturalne systemy oczyszczania z Sokołowa oraz  Spółdzielnia Socjalna „Czystość” z  Sękowej.  Z sieci kanalizacyjnej będzie korzystać 49 gospodarstw domowych i 2 firmy.

Całość inwestycji wyniosła 3523021 w tym dofinansowanie z  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 1 970 142  zł

Dziękujemy wszystkim osobom  zaangażowanym w realizację tych bardzo potrzebnych inwestycji.
Realizacja ich nie byłaby możliwa bez wsparcia finansowego Unii  Europejskiej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.