Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Ostrzeżenie pogodowe nr 147 – Burze z gradem

26 czerwca 2020 Autor: admin

Powiatowe

Centrum  Zarządzania  Kryzysowego

    w Gorlicach

Gorlice, dnia 25.06.2020 r.

PS.5520.1.103.2020

                                                                                   wg rozdzielnika

 

 

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:40
z dnia 25.06.2020 r

Nazwa biura BPH IMGW-PIB O/Kraków ZHO Kraków
Zjawisko/stopień zagrożenia Gwałtowne wzrosty stanów wody/1
Obszar Obszar: zlewnia Wisły w obrębie województw śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego oraz zlewnie Dunaju i Dniestru w granicach państwa (śląskie, małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie)
Ważność (cz. urz.) Ważność : od godz. 13:00 dnia 25.06.2020 do godz. 23:00 dnia 25.06.2020
Przebieg W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%) 40 %
Uwagi Informacja wydana w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).
Dyżurny synoptyk Przemysław Plewa
Godzina i data wydania 25.06.2020 – godz. 11:00
SMS  
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań ostrzegawczych
na podległym Wam terenie.

O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi
i podjętych działaniach proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Tel.:   (18) 354 87 55,

fax.:  (18) 354 87 56,

czk@powiatgorlicki.pl

po godz. pracy Starostwa Powiatowego w Gorlicach

tel. 18 354 93 10

fax. 18 354 93 11

Otrzymują:

Miasta i Gminy Powiatu Gorlickiego

Powiatowy Zarząd Drogowy

a/a.