Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Ograniczenia w pracy Urzędu

16 marca 2020 Autor: admin

Szanowni Państwo,

Starosta Gorlicki w uzgodnieniu z burmistrzami i wójtami powiatu gorlickiego, informuje, iż z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, z dniem 16.03.2020 wprowadzone zostają ograniczenia w zakresie obsługi Interesantów w urzędach.

Tym samym załatwiane będą jedynie sprawy najważniejsze, nie cierpiące zwłoki.

W pierwszej kolejności sprawy winny być załatwiane  w kontakcie telefonicznym lub drogą elektroniczną, przy jednoczesnym zweryfikowaniu konieczności wizyty w urzędzie.

Interesanci w urzędach przyjmowani będą na wyznaczonych stanowiskach, gdzie nastąpi ocena potrzeby dalszego bezpośredniego kontaktu z urzędem.

Numery telefonów i adresów mailowych są dostępne na stronach urzędów.

Ponadto informuje się, iż począwszy od dnia 16.03.2020 zawieszone zostaje funkcjonowanie jarmarków  zwyczajowo funkcjonujących na terenie gmin.

 

Czytaj więcej- pismo.pdf