Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Sękowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa – Wapienne dz. nr 200/1 oraz części działki nr 199

25 maja 2021 Autor: admin