Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

,,Ocalić od zapomnienia” czyli V akcja sprzątania cmentarzy wojennych

12 października 2020 Autor: admin

W sobotę 10 października 2020 r.  w Domu Ludowym w Ropicy Górnej, odbyło się V spotkanie podsumowujące akcje sprzątania cmentarzy z okresu I wojny św.   ,,W trosce o pamięć poległych” .

W 100 rocznicę bitwy pod Gorlicami wójt Gminy Sękowa Małgorzata Małuch przekazała patronaty nad cmentarzami organizacją i instrukcją, które zobowiązały się do utrzymywania porządku na przyjętych przez siebie cmentarzach. Kolejnym krokiem była akcja corocznych spotkań  podsumowujących 3 dniowe sprzątanie, którą zainicjował  Jacek Witasa Prezesa Koła nr 8 Klubu Górskiego ,,Orły” przy Komendzie Stołecznej Policji w Warszawie.  Tradycyjnie jak co roku zebranych gości przywitała sołtys wsi Ropica Górna Katarzyna Tokarz i przewodnicząca Rady Gminy Sękowa Beata Śliwa następnie głos zabrała Wójt Gminy Sękowa Pani Małgorzata Małuch, która podziękowała wszystkim za zaangażowanie i prowadzone prace. Szczególne podziękowania Wójt Gminy skierowała dla inicjatora akcji  Pana Jacka Witasa  Prezesa Koła Nr 8 Klubu Górskiego ,,Orły”  który co roku mobilizuje swoim przykładem organizacje pozarządowe i samorządy do sprzątania cmentarzy. Dzięki zaangażowaniu i inicjatywie Jacka Witasa akcja sprzątania  rozrasta się na sąsiednie gminy i przyciąga kolejne instytucje i osoby. Następnie Prezes Koła Nr 8 Klub Górski ,,Orły” Pan Jacek Witas, podsumował prace pokazem zdjęć wykonanych na poszczególnych cmentarzach.

Serdecznie dziękujemy wszystkim wolontariuszom,  którzy pracowali na cmentarzach  szczególnie grupie z Koła Nr 8 Klub Górski ,,Orły” przy Komendzie Stołecznej w Warszawie, funkcjonariuszom Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, uczniom wraz z nauczycielami z Centrum Kształcenia Rolniczego w Bystrej, wolontariuszom i uczniom z Zespołu Szkół z Hańczowej oraz Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie,  Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Sękowej  strażakom z jednostek OSP, leśnikom oraz wszystkim wspierającym tą godną polecenia akcję.