Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy
Najbliższe wydarzenia:

Nowy wóz bojowy w Sękowej

7 października 2019 Autor: admin

W sobotę, 5 października 2019 r. w Sękowej miało miejsce historyczne wydarzenie, a mianowicie druhowie z OSP w Sękowej oficjalnie odebrali nowy samochód pożarniczy Renault D16. Po latach starań dzięki montażowi finansowemu na który złożyły się:

– dotacja z budżetu Gminy Sękowa – 350 000,00 zł,

– dotacja z Krajowego Systemu Ratowniczo  – Gaśniczego – 100 000,00 zł,

– dotacja z WFOŚiGW oraz NFOŚiGW – 310 000,00 zł,

– dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach konkursu    „Bezpieczna Małopolska 2019” – 50 000,00 zł,

– wkład własny OSP Sękowa – 1 923,00 zł,

uterenowiony średni samochód gaśniczy stał się faktem. Ten ważny dla jednostki dzień swoją obecnością uświetniło wielu znamienitych gości i przyjaciół sękowskiej braci strażackiej.

Wśród gości znaleźli się:

Barbara Bartuś – Poseł na Sejm RP,

Elżbieta Zielińska – Poseł na Sejm RP,

Stanisław Kogut – Senator RP,

Jadwiga Wójtowicz – Radna Sejmiku Województwa  Małopolskiego,

Urszula Nowogórska – Radna Sejmiku Województwa  Małopolskiego,

Piotr Skrzyniarz – Kierownik Zespołu Dotacji WFOŚiGW w Krakowie,

bryg. Paweł Susło – przedstawiciel Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP,

bryg. mgr inż. Krzysztof Gładysz – Komendant Powiatowy PSP w Gorlicach,

Krzystof Kosiba – V-ce Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Małopolsce,

Przemysław Wszołek – Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Małopolsce,

Eugeniusz Stukus – Członek Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Małopolsce,

Marek Ludwin – Radny Rady Powiatu Gorlickiego,

Iwona Tumidajewicz – Radna Rady Powiatu Gorlickiego,

Radni i sołtysi z terenu gminy Sękowa oraz druhowie z wszystkich jednostek OSP działających na terenie gminy tj. Bartnego, Małastowa, Ropicy Górnej, Siar, Owczar, Męciny Wielkiej i Wapiennego.

Uroczystości zainaugurowała msza w kościele pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Sękowej celebrowana przez ks. Bartłomieja Ołyńca, następnie zaproszeni Goście oraz strażacy udali się do sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sękowej na uroczysty apel. Po złożeniu przez dowódcę uroczystości mł. kpt. Grzegorza Grygowicza, Komendantowi Powiatowemu PSP w Gorlicach bryg. mgr. inż. Krzysztofowi Gładyszowi, meldunku o gotowości do rozpoczęcia uroczystości przekazania samochodu pożarniczego dla OSP w Sękowej wszystkich przybyłych powitała Wójt Gminy Sękowa Małgorzata Małuch, która wraz z Prezesem OSP w Sękowej Leszkiem Kowalczykiem sprawowała obowiązki gospodarza.

Podczas apelu wyróżniono zasłużonych druhów i tak dh Piotr Drypczak otrzymał Złoty Medal „Za Zasługi Dla Pożarnictwa”, dh Mateusz Tokarz – Srebrny Medal „Za Zasługi Dla Pożarnictwa”, dh Artur Kozioł – Brązowy Medal „Za Zasługi Dla Pożarnictwa”, a Tomasz Krupa – Odznakę Wzorowy Strażak.

Po dekoracji ks. Bartłomiej Ołyniec poświęcił samochód bojowy, a następnie Poseł Barbara Bartuś, Wójt Gminy Sękowa Małgorzata Małuch, przedstawiciel Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Paweł Susło, Komendant Powiatowy PSP w Gorlicach bryg. mgr inż. Krzysztof Gładysz oraz przedstawiciel WFOŚiGW w Krakowie Piotr Skrzyniarz symbolicznie przekazali na ręce Prezesa OSP w Sękowej Leszka Kowalczyka kluczyki oraz dowód rejestracyjny.

W trakcie sobotniego wydarzenia zaproszeni goście zabierając głos docenili zaangażowanie druhów w codzienną ochotniczą służbę oraz podkreślali że dzięki niej lokalna społeczność mogła zawsze liczyć na gotowość do niesienia pomocy w ochronie życia i mienia. Jednocześnie zauważyli, że nowy samochód znacząco poprawi możliwości sękowskiej jednostki i będzie ważnym ogniwem w zabezpieczeniu gminy Sękowa.

„Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego”