Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Nowy budżet na NOWY ROK!

31 grudnia 2021 Autor: admin

W dniu 29 grudnia 2021 r. na posiedzeniu Rady Gminy Sękowa został jednogłośnie uchwalony budżet Gminy na 2022 rok. Została też uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022 – 2035. Zaprezentowana przez Panią Wójt Małgorzatę Małuch uchwała budżetowa przewiduje dochody w kwocie 41 784 930,84 zł oraz wydatki budżetowe w wymiarze 46 941 930,84 zł.

Na realizację inwestycji zaplanowano kwotę 17 421 159,28 zł, co stanowi 37,11 % ogólnego budżetu. Do najważniejszych priorytetowych zadań o charakterze inwestycyjnym przewidzianych do realizacji w 2022 roku należą:

  1. Park Historyczno-Przyrodniczy w Siarach.
  2. Remonty konserwatorskie 12 szt. cmentarzy z I wojny światowej.
  3. Budowa chodnika łączącego obiekty UNESCO przy drodze powiatowej Siary – Owczary.
  4. Modernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sękowej na centrum społeczno-edukacyjne w Sękowej.
  5. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Małastów.
  6. Realizacja projektów ekologicznych, w tym „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin członkowskich klastra energii „Biała – Ropa” oraz „Realizacja inwestycji w zakresie niebiesko-zielonej infrastruktury na terenie gmin Związku Dorzecza Wisłoki”.
  7. Przebudowa i adaptacja budynku w Owczarach na potrzeby mieszkań chronionych.
  8. Modernizacja pomieszczeń budynku Urzędu Gminy w Sękowej.

Na wspomniane inwestycje Gmina Sękowa pozyskała środki finansowe zewnętrzne z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w wysokości około 14,1 mln zł.

Ze szczegółową prezentacją budżetu Gminy Sękowa na 2022 rok można zapoznać się tutaj