Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Nowe Inwestycje

5 listopada 2020 Autor: admin

Nowe Inwestycje

Zbliżający się rok 2021 będzie obfitował w oddanie do użytku nowych inwestycji tj. budynku nowego przedszkola oraz gruntownej modernizacji siedziby Urzędu Gminy w Sękowej. W ostatnim czasie zostały podpisane umowy na realizację wspomnianych inwestycji.

Rozbudowa przedszkola będzie realizowana w ramach projektu „Podniesienie jakości usług publicznych po przez centrum społeczno-edukacyjnego w miejscowości Sękowa”, a finansowana
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Całkowita kwota na rozbudowę przedszkola to 1 178 803,89 zł., a termin zakończenia inwestycji ustalono na 30 lipca 2021 roku. W wyniku przeprowadzonego przetargu, prace zostaną zlecone Firmie Handlowo-Usługowo-Wytwórczej „Elbud 2”.

Termomodernizacja oraz przebudowa urzędu gminy obejmuje rozbudowę budynku o klatkę schodową, podniesienie zadaszenia w celu uzyskania dodatkowej powierzchni biurowej oraz izolację termiczną budynku. Remont urzędu również finansowany jest ze środków zewnętrznych tj. z projektu. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w ramach Związku Gmin Ziemi Gorlickiej, a wartość remontu wynosi 621 000,00 zł. Inwestycja w trybie przetargowym została zlecona firmie – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Bogdan Romanek.