Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Małopolskie i słowackie samorządy otrzymały pieniądze unijne na projekt transgraniczny

22/11/2021 Autor: admin

Bobowa i Sękowa w Małopolsce oraz Stropkov i Nizna Polianka na Słowacji otrzymały unijne dofinansowanie na realizację wspólnych przedsięwzięć mających wzmocnić transgraniczną współpracę w sferze dziedzictwa kulturowo–przyrodniczego.

Zgodnie z planami projekt zostanie zrealizowany do kwietnia 2023 r. Jego całkowita wartość wynosi blisko 2,2 mln euro, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi 85 proc. kosztów kwalifikowanych.

Liderem projektu jest małopolska gmina Bobowa. Jak ocenił burmistrz tego miasta Wacław Ligęza, nowe przedsięwzięcie transgraniczne jest efektem bardzo dobrej współpracy między tymi polskimi i słowackimi samorządami.

” Wszyscy stanęli na wysokości zadania i przygotowali projekty zgodnie z oczekiwaniem, bo to było najważniejsze, żeby przeprowadzić całą tę procedurę. To powoduje, że więzi polsko-słowackie coraz bardziej się zacieśniają, a ludzie z obu stron granicy potrafią ze sobą współpracować – wskazał podczas prezentacji projektu”.

W ramach projektu w Bobowej powstanie kompleks rekreacyjno-kulturalny z amfiteatrem i ścieżką rowerową, a także będą wyznaczone i oznakowane nowe trasy rowerowe przebiegające przez gminę.

Wójt Gminy Sękowa Małgorzata Małuch oceniła, że gmina ta jest największym beneficjentem projektu, bo zaplanowane zadania mają wartość ponad 5 mln zł. Są to dwa przedsięwzięcia: budowa ścieżki spacerowej o długości ponad 2 km, łączącej dwa drewniane obiekty UNESCO na terenie gminy – kościół św. Filipa i Jakuba w Sękowej i cerkiew greckokatolicką Opieki Bogurodzicy N.M.P w Owczarach oraz utworzenie parku przyrodniczo-edukacyjnego z urządzeniami do doświadczeń sensorycznych w Siarach.

Strona słowacka zaplanowała rewitalizację zaniedbanego parku w Niżnej Poliance wraz z budową makiety drewnianego zabytkowego kościoła i rewitalizacją przestrzeni publicznej wokół urzędu miejskiego, a także całkowitą odnowę parku Jubileuszowego w Stropkovie.

Zaplanowano też wspólne działania mające promować i utrwalać dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Beskidu Niskiego po obu stronach granicy. Zostanie zorganizowany Festiwal Kultury Pogranicza w Bobowej i Stropkovie, powstaną mapy, audioprzewodnik i aplikacja dla turystów oraz gazeta polsko-słowacka w wersji elektronicznej i tradycyjnej. Dzieci z obu stron granicy wezmą udział w warsztatach integracyjnych w Sękowej.

Skip to content