Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Lokalny Animator Sportu

22 lutego 2021 Autor: admin
Lokalny Animator Sportu dostał dofinansowanie. Ruszamy od marca!

Projekt „Lokalny Animator Sportu” jest systemowym rozwiązaniem, którego głównym celem jest upowszechnianie aktywności fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie udziału w sportowych zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, dofinansowanych ze środków Ministerstwa Sportu, w ramach zadań realizowanych przez Ministra Sportu, za pośrednictwem Instytutu Sportu – Państwowy Instytut Badawczy.

Zajęcia te realizowane są przez lokalnych animatorów sportu w oparciu o infrastrukturę, powstałą w ramach rządowego programu „Moje Boisko Orlik 2012” oraz pozostałą bazę lokalnej infrastruktury sportowej. Animatorzy, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia są zatrudniani przez Jednostki Samorządu Terytorialnego lub administratorów zarządzających Boiskami Orlik, natomiast część wynagrodzenia Animatorów dofinansowana jest ze środków Ministra Sportu. W tym roku Gminny Ośrodek Kultury w Sękowej znalazł się w gronie zwycięzców Konkursu na Lokalnego Animatora Sportu. Już od marca br. zostanie zatrudniony instruktor, który będzie prowadził zajęcia sportowe oraz opiekował się infrastrukturą na Boisku Orlik w Sękowej.