Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Konsultacje Programu Rewitalizacji Gminy Sękowa

27/12/2016 Autor: admin

W dniu 15 i 16 grudnia odbyły się spotkania konsultacyjne z młodzieżą, grupami przedstawicielskimi oraz otwarte spotkanie z mieszkańcami, których głównym celem było przedstawienie diagnozy obszaru zdegradowanego oraz zebranie od mieszkańców propozycji i rozwiązań. Osoby, które z różnych względów nie mogły dotrzeć na spotkania zachęcamy do wyrażenia opinii o przeprowadzonej diagnozie oraz składania propozycji rozwiązań.

Wyraź swoją opinię i zaproponuj rozwiązania

email: rewitalizacja@sekowa.pl

www.konsultacje.sekowa.pl

Realizacja Projektu  współfinansowana ze środków Unii Europejskiej , Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 i budżetu państwa.

Skip to content