Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Klimat (film informacyjno- promocyjny)

05/06/2024 Autor: admin_2

Film informacyjno- promocyjny wykonany w ramach projektu pn.: „Realizacja inwestycji w zakresie zielono- niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz budżetu państwa, w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu,

Obszar programowy: Klimat.

Link:

Skip to content