Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Informacja ws scalania gruntów

4 grudnia 2017 Autor: admin

Informacje w sprawie scalania gruntów:

W związku z realizacją scalania gruntów wsi Sękowa – Wójt Gminy zwraca się z prośbą do właścicieli gruntów o pilną  regulację spraw własnościowych i przeprowadzanie postępowań spadkowych. Szczegóły i pomoc można uzyskać w Urzędzie Gminy Sękowa pok. Nr 7.

Listy wnoszące o scalenie gruntów we wsi Siary będą dostępne w sobotę i w niedzielę w domu u sołtysa wsi Siary. W tygodniu lista będzie dostępna w Urzędzie Gminy Sękowa pok. Nr 7. Prosimy o zmobilizowanie jak największej ilości osób i poparcie tego ważnego dla społeczeństwa przedsięwzięcia.