Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Informacja ws przeglądów instalacji solarnych

10 lutego 2021 Autor: admin

W związku z trwającymi przeglądami gwarancyjnymi wraz z wymianą glikolu, prowadzonymi przez firmę Eco-Team w instalacjach solarnych montowanych na terenie Gminy Sękowa z projektu  pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”, których zakończenie planowane jest w marcu 2021 r., Gmina Sękowa przypomina mieszkańcom o dokonywaniu bieżącej kontroli pracy instalacji kolektorów słonecznych, w szczególności pod względem sprawdzenia szczelności instalacji oraz pracy anody tytanowej (prawidłowa praca i aktywna ochrona sygnalizowana jest zieloną diodą świecącą w sposób ciągły). Po pojawieniu się świecącej diody czerwonej lub żółtej należy skontaktować się z serwisem). Wszelkie wykryte wady i usterki instalacji należy niezwłocznie zgłosić serwisowi Wykonawcy telefonicznie pod numerem 13 43 00 262 lub do Urzędu Gminy Sękowej pod numerem 18 35 18 016 w.29.