Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Informacja Przewodniczącego Komisji Oświaty

16 marca 2015 Autor: admin

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia, Sportu, Kultury, Turystyki i Uzdrowiska zaprasza radnych nie będących członkami Komisji na posiedzenie, które odbędzie się 24 marca br o godzinie 14:30 w Sali konferencyjnej Remizy OSP w Sękowej