Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Informacja o zbliżającym się terminie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego

30/01/2024 Autor: admin_2

.

Wójt Gminy Sękowa informuje o zbliżającym się terminie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych.

 

 

Każdy rolnik, który zamierza odzyskać część wydatków poniesionych na zakup oleju napędowego używanego do produkcji rolnej powinien w terminie od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy Sękowa, wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.

UWAGA! Od 1 lutego 2024 r. będzie obowiązywał nowy wzór wniosku o zwrot akcyzy (zał. 1).

W przypadku ubiegania się o zwrot podatku w odniesieniu do:

  • bydła, świń, owiec, kóz i koni – do wniosku dołącza się dokument wydany przez kierownika biura ARiMR zawierający informacje o liczbie świń lub liczbie DJP bydła, owiec, kóz i koni.

Powyższe należy składać w Urzędzie Gminy Sękowa pok. nr 1 (parter) w terminie od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r.

 Wypłata środków nastąpi do końca kwietnia 2024 r.

Prosimy, aby rolnicy podawali we wnioskach numer rachunku bankowego, na który dokonana zostanie wypłata środków.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Sękowa pod nr tel.: 18-35-19-077 lub na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego

 

Druki do pobrania:

Zał. 1) Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zakupionego od dnia 1 sierpnia 2023 r. do dnia 31 stycznia 2024 r.

Zał. 2) Zestawienie faktur przedstawiających zakup oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej

Zał. 3) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Zał. 4) Oświadczenie o zapoznaniu się z aktami sprawy dot. zwrotu podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej

 

Skip to content