Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadania pn. Rozbudowa i przebudowa budynku zespołu szkół w Sękowej w ramach projektu pn. Podniesienie jakości usług publicznych poprzez stworzenie centrum społeczno-edukacyjnego w miejscowości Sękowa współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”

3 sierpnia 2021 Autor: admin