Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Informacja nt. decyzji scaleniowej dot. Sękowej

03/06/2024 Autor: admin_2

W związku z otrzymaną od Wojewody Małopolskiego korespondencją – Urząd Gminy Sękowa informuje, że decyzja Starosty Gorlickiego zatwierdzająca projekt scalania gruntów wsi Sękowa na postawie postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego sygn. akt I OSK 2267/23 z dnia 24 maja 2024 r. posiada obecnie przymiot wykonalności.

Na podstawie powyższego postanowienia możliwa jest kontynuacja wszelkich czynności prawnych związanych z nieruchomościami na terenie obrębu ewidencyjnego Sękowa, w tym obrót nieruchomościami.

Skip to content