Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Inauguracja roku szkolnego 2020/2021

01/09/2020 Autor: admin

Inauguracja roku szkolnego 2020/2021 z uwagi na występujący w kraju stan epidemii będzie miała szczególny charakter. Zrezygnowano z oficjalnych akademii rozpoczynających rok szkolnych, natomiast przekazanie uczniom najważniejszych informacji odbędzie się w salach lekcyjnych.

Zajęcie dydaktyczne w kolejnych miesiącach nauki szkolnej będą prowadzone w trybie stacjonarnym, z zachowaniem wszelkich zasad i wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Placówki Oświatowe są w pełni przygotowane do realizacji procesu dydaktycznego, pracownicy szkół są poinstruowani w zakresie zachowania bezpieczeństwa sanitarnego. Do szkół trafiły wszystkie niezbędne środki do dezynfekcji oraz ochrony osobistej, jednocześnie na bieżąco będzie prowadzona dezynfekcja powierzchni służących dzieciom
i nauczycielom. Wytyczne MEN, MZ i GIS będą miały również swoje zastosowanie w zakresie wydawania posiłków, a bezpieczeństwo dzieci i młodzieży będzie także zapewnione w autobusach szkolnych.

Nowe zasady funkcjonowania szkół i przedszkoli to nie tylko zmiana systemu nauczania dla dzieci
i młodzieży, ale także konieczność wdrożenia odmiennego podejścia do nauczania przez rodziców. Apelujemy zatem o dojrzałe zachowanie zasad bezpieczeństwa sanitarnego poprzez bezwzględne przestrzeganie podstawowych zasad higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, obowiązkowe zakrywanie ust i nosa przez osoby trzecie przychodzące do szkoły lub placówki, a także częste instruowanie dzieci co do potrzeby stosowania powyższych zasad.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA STRONACH POSZCZEGÓLNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Skip to content