Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

III Sesja Rady Gminy Sękowa

05/03/2015 Autor: admin

27 lutego br. w sali konferencyjnej w budynku remizy OSP w Sękowej odbyła się III Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad zawierał 31 punktów.

Oprócz stałych pozycji w tych obradach znalazł się projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Sękowa. I jest tu dobra wiadomość dla mieszkańców, bowiem kolejny już rok w/w opłaty pozostają na tym samym poziomie. Kolejna dobra informacja jest taka, że Rada Gminy przyjęła uchwałę wprowadzającą dla rodzin objętych programem „Karta Dużej Rodziny” dopłatę do 1m3 wody i 1m3 ścieków w wysokości 10% obowiązującej ceny na okres od 1.IV. 2015 do 31. XII.2015r.

Zostały też przyjęte 2 uchwały w których Rada Gminy Sękowa wyraziła zgodę na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Sękowa położonych w Sękowej oraz w Wapiennem.

Ponieważ w sesji uczestniczył przedstawiciel zarządu powiatu Pan Karol Tenerowicz to radni złożyli na Jego ręce kilka interpelacji dotyczących dróg powiatowych. Były tez interpelacje do Pani Wójt a dotyczyły oświetlenia oraz dróg i przejść gminnych.

Na zakończenie obrad sołtys Pan Adam Kuziak podziękował w imieniu wszystkich sołtysów za 4 letnią współpracę z wójtem i radą gminy.

Skip to content