Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Dofinansowanie usuwania azbestu

14 lutego 2019 Autor: admin

Szanowni Mieszkańcy

Wójt Gminy Sękowa informuje, o możliwości pozyskania dofinansowania na zadnie z zakresu usuwania azbestu w Ramach Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego , Priorytet 5. Ochrona środowiska. Jeżeli będzie zainteresowanie mieszkańców tym zadaniem, w gronie kilku gmin przygotowywany będzie wniosek z możliwością grupowego aplikowania o dofinansowanie usuwania i utylizacji azbestu. Utylizacja dotyczy eternitu z budynków mieszkalnych, gospodarczych oraz eternitu składowanego na działce. W związku z powyższym należy wypełnić Ankietę/Deklaracje Mieszkańca/,którą należy złożyć w Urzędzie Gminy do dnia 28.02.2019r. W celu uzyskania szczegółów osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Urzędem Gminy Sękowa pok. 6A.

Ankieta dostępna na stronie internetowej Gminy Sękowa oraz u sołtysów Sołectw.

Uwaga! Ważne jest zwrócenie szczególnej uwagi na zapis mówiący o zakupie i montażu nowego pokrycia dachowego z własnych środków.