Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Dodatki dla pracowników DPS

19/09/2023 Autor: admin

Informujemy, że Gmina Sękowa otrzymała 51 900 zł z rezerwy celowej budżetu państwa na wsparcie zadań z zakresu pomocy społecznej. Umowę zawarto z Wojewodą Małopolskim w dniu 12 września 2023 r.

Pieniądze zostaną w całości przeznaczone na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Wapiennem, który świadczy usługi na rzecz osób przewlekle somatycznie chorych i osób w podeszłym wieku.

Zgodnie z Umową wypłata dodatków obejmuje okres od 1 kwietnia do 31 grudnia 2023 r., a kwota dotacji celowej przypadająca na 1 etat wynosi 600 zł miesięcznie (łącznie z kosztami pracodawcy).

Skip to content