Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Decyzja zatwierdzająca projekt scalania

8 września 2021 Autor: admin

W dniu 06.09.2021 r. na zebraniu uczestników scalania gruntów wsi Sękowa zwołanym przez Starostę Gorlickiego – została odczytana DECYZJA zatwierdzająca projekt scalania gruntów obrębu Sękowa.

Poniżej zamieszczamy skan decyzji. Załączniki do decyzji dostępne są w Starostwie Powiatowym w Gorlicach w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami – II piętro budynku przy ul. 11 Listopada 2021 r.

Decyzja zatwierdzająca