Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

COVID – ograniczenia

02/11/2020 Autor: admin

W związku z wprowadzonymi obostrzeniami w zakresie przeciwdziałania wirusowi COVID-19 informujemy, że Urząd Gminy Sękowa ogranicza swoją działalność do niezbędnego minimum. Wprowadzone nowe zasady działania urzędu wynikają z rozporządzenia dotyczącego pracy zdalnej w administracji samorządowej, które co do zasady ograniczy pracę urzędów do pracy zdalnej.

Dlatego też zwracamy się do mieszkańców Gminy Sękowa o ograniczenie kontaktów z tut. urzędem do niezbędnego minimum, korzystając raczej z drogi telefonicznej czy korespondencji elektronicznej – e-mail, jak również form płatności w postaci przelewów internetowych.

Jednocześnie informujemy, że od 2 listopada do odwołania zostaje zawieszona praca kasy
w Urzędzie Gminy Sękowa. Podajemy poniżej numery rachunków na które należy dokonywać wpłat oraz informujemy, że należności mogą być również wpłacane w punkcie kasowym Banku Spółdzielczego w Gorlicach, oddział w Sękowej (budynek GOK-u.) Od wpłat na niżej wymienione rachunki – BANK NIE POBIERA PROWIZJI.

 

Numery rachunków:

93 8795 0005 2001 0021 9079 0001 (wpłaty podatków, czynszów, opłaty skarbowe)

51 8795 0005 2001 0000 1430 0004 (opłaty za wywóz śmieci)

35 8795 0005 2001 0000 1430 0001(opłaty za ścieki i wodę)

85 8795 0005 2001 0021 9095 0001(wpłaty wadium)

 

Skip to content