Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Blisko 2,7 miliona na kulturę południowej Małopolski

27 czerwca 2022 Autor: admin

W piątek 24 czerwca w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu Witold Kozłowski Marszałek województwa małopolskiego wręczył beneficjentom z powiatu nowotarskiego, tatrzańskiego, limanowskiego, gorlickiego, nowosądeckiego i miasta Nowy Sącz symboliczne czeki na realizację zadań w ramach „Mecenat Małopolski”, „Ochrona Zabytków”, „Małopolskie Kapliczki” i „Małopolskie Chóry”. W wydarzeniu uczestniczyłam wraz z Patryk Wicher poseł na sejm RP oraz Marta Mordarska radna województwa małopolskiego.

Gmina Sękowa pozyskała grant w wysokości 12 tys. zł. na odnowę kapliczki w miejscowości Bodaki, natomiast Parafia Prawosławna w Bartnem otrzymała środki na odnowę dwóch kapliczek w Bartnem i Wołowcu. Również Gminny Ośrodek Kultury współpracujący ze stowarzyszeniem „Pogranicze” otrzymał 7100 zł. z programu „Małopolskie Chóry – Małopolska Rozśpiewana” na zajęcia śpiewu.