Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Akcja sprzątania cmentarzy – podsumowanie

11 października 2021 Autor: admin

Od 7 do 10 października trwała tegoroczna VI edycja akcji sprzątania cmentarzy z okresu I wojny św. zapoczątkowana w 2015 r. przez Wójta Gminy Sękowa Małgorzatę Małuch,  oraz Jacka Witasa Prezesa Koła nr 8, Klubu Górskiego „Orły” przy Komendzie Stołecznej Policji PTTK Odział Mazowsze.  Akcja z roku na rok rozprzestrzenia się na kolejne gminy i gromadzi coraz więcej wolontariuszy.

Organizowane z inicjatywy sołtys wsi Ropica Górna Katarzyny Tokarz oraz przewodniczącej Rady Gminy Sękowa Beaty Śliwy spotkania są czasem na rozmowę, wymianę poglądów, integrację wolontariuszy.  Ważnym elementem spotkań jest prezentacja z prowadzonych na cmentarzach prac i kultywowanie pamięci o poległych. Praca społeczna i zaangażowanie w sprzątanie cmentarzy znajduje coraz większe uznanie i jest miejscem do spotkań wójtów gmin powiatu gorlickiego z międzynarodową organizacją Schwarzes Kreuz (Czarny Krzyż), Wojewodą Małopolskim, a także dyplomacją węgierską.