Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Akcja sprzątania cmentarzy – podsumowanie

11 października 2021 Autor: admin

Od 7 do 9 października trwała tegoroczna edycja akcji sprzątania cmentarzy z okresu I wojny św. zapoczątkowana w 2015 r przez Wójta Gminy Sękowa Małgorzatę Małuch.

Obecnie z inicjatywy Jacka Witasa prezesa Koła nr 8-Klubu Górskiego „Orły” przy Komendzie Stołecznej Policji oraz Katarzyny Tokarz sołtys wsi Ropica Górna oraz przewodniczącej Rady Gminy Sękowa Beaty Śliwy a także wielu innych wolontariuszy akcja rozrasta się na sąsiednie gminy. Praca społeczna i zaangażowanie w sprzątanie cmentarzy znajduje coraz większe uznanie i stało się powodem spotkań wójtów gmin powiatu gorlickiego z międzynarodową organizacją Schwarzes Kreuz (Czarny Krzyż), Wojewodą Małopolskim, a także dyplomacją węgierską.  Istotą spotkań podsumowujących akcję sprzątania cmentarzy jest przede wszystkim integracja wolontariuszy, docenienie ich trudu, wymiana poglądów, oraz kultywowanie pamięci o poległych.