Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

90 lecie OSP SĘKOWA

23 lipca 2018 Autor: admin

21 lipca 2018 r. w Sękowej odbyły się obchody jubileuszu 90 – lecia istnienia miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, które rozpoczęły się od polowej mszy świętej odprawionej przez Proboszcza Parafii Sękowa ks. Jacka Piróga przy sękowskiej remizie.

Kolejnym punktem programu był uroczysty apel. Meldunek o gotowości do rozpoczęcia obchodów złożony przez dowódcę uroczystości dha Krzysztofa Krupę odebrał Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie, a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gorlicach dh Krzysztof Kosiba. Po podniesieniu flagi państwowej oraz odśpiewaniu hymnu państwowego prowadzący uroczystość dh Jakub Janik przywitał licznie przybyłych gości a wśród nich m.in. Przewodniczącą Sejmiku Województwa Małopolskiego Urszulę Nowogórską wraz z Radnym Stanisławem Pasoniem, Przedstawiciela Marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kochana, Wiceprezesa ZOW ZOSP RP w Krakowie dha Krzysztofa Kosibę, Członka ZOW ZOSP RP w Krakowie dha Przemysława Wszołka, Członka Komisji Rewizyjnej OW ZOSP RP w Krakowie dha Eugeniusza Stukusa, Wicestarostę Powiatu Gorlickiego Jerzego Nalepkę wraz z radnymi Iwoną Tumidajewicz, Karolem Tenerowiczem oraz Markiem Ludwinem, Komendanta Powiatowego PSP w Gorlicach bryg. Krzysztofa Gładysza, Członka Prezydium ZOP ZOSP RP w Gorlicach a zarazem Komendanta Gminnego ZOSP RP w Sękowej dha Pawła Baranowskiego, Wójta Gminy Sękowa a zarazem Prezesa ZOG ZOSP RP w Sękowej druhnę Małgorzatę Małuch a także poczty sztandarowe zaprzyjaźnionych jednostek OSP z Dominikowic, Kobylanki i Moszczenicy. Prezes OSP Sękowa dh Leszek Kowalczyk przybliżył rys historyczny jednostki, zwracając uwagę na wydarzenia, które trwale zapisały się na kartach historii zmieniając oblicze sękowskiej straży. Wyraził on także słowa podziękowania wszystkim, którzy na przestrzeni lat przyczynili się do rozwoju jednostki.

Uroczystość związana z jubileuszem 90-lecia istnienia OSP Sękowa zbiegła się z nadaniem jednostce Złotego Medalu Za Zasługi Dla Pożarnictwa. Zarząd Główny ZOSP RP w uznaniu zasług dla rozwoju ruchu ochotniczego pożarnictwa oraz społeczne zaangażowanie i bezinteresowną pomoc bliźniemu nadał jedno z najwyższych odznaczeń ZOSP RP sękowskiej jednostce. Odznaczenia sztandaru dokonali przedstawiciele Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie – Wiceprezes dh Krzysztof Kosiba oraz Członek Zarządu dh Przemysław Wszołek.

Podczas apelu uhonorowano druhów, którzy swoją postawą i zaangażowaniem dali przykład wzorowej pracy społecznej, pomocy bliźnim i bezinteresownego oddania siebie drugiemu człowiekowi.
Odznakami Strażak Wzorowy uhonorowano dha Damiana Olszewskiego oraz dha Jakuba Janika.
Wójt Gminy Sękowa druhna Małgorzata Małuch w dowód uznania za działalność na rzecz rozwoju jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz poprawę bezpieczeństwa mieszkańców powiatu gorlickiego uhonorowana została Tarczą Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gorlicach.
Wręczono także odznaki za wysługę lat. Odznakę za 45 lat służby w OSP otrzymał dh Eugeniusz Wal, za 40 lat służby dh Zbigniew Litwa, za 30 lat służby dh Grzegorz Szloch, dh Wiesław Jeżak, za lat 20 lat służby dh Bogusław Moroń, za 5 lat służby dh Jakub Janik, dh Damian Olszewski, dh Kamil Tokarz.

Przybyli goście nie szczędzili ciepłych słów w kierunku druhów Ochotniczej Straży Pożarnej z Sękowej. Podkreślano, iż odwaga i ofiarność w ratowaniu życia i mienia ludzi, to cechy wyznaczające charakter humanitarnej służby sękowskich strażaków. Ci pełnią ją bez względu na własne bezpieczeństwo, dając wielokrotnie dowody najwyższego poświęcenia. Druhowie OSP Sękowa są również inicjatorami różnorodnych działań integrujących lokalne środowisko. Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego Urszula Nowogórska wraz z Radnym Stanisławem Pasoniem uhonorowali jednostkę OSP Sękowa medalem Polonia Minor.

Wójt Gminy Sękowa Małgorzata Małuch z okazji obchodzonego jubileuszu skierowała dla wszystkich Druhen i Druhów wyrazy szczególnego uznania i szacunku, podziękowała za wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, zaangażowanie oraz ofiarną służbę na rzecz mieszkańców naszej miejscowości oraz gminy. Podkreśliła, że działalność jednostki daje świadectwo ofiarności i pełnej poświęcenia służby dla całej społeczności lokalnej i jest wzorem godnym naśladowania. Z racji tak pięknego jubileuszu, złożyła życzenia strażackiego szczęścia, zdrowia i wszelkiej pomyślności na dalsze lata ofiarnej służby po czym wręczyła okolicznościowy adres i promesę w wysokości 2000 PLN.

Następnie na scenie wystąpili wychowankowie Gminnego Ośrodka Kultury w Sękowej. Na zakończenie na scenie zaprezentował się doskonale znany wszystkim strażakom Kabaret Kopydłowo, zaś po nim druhowie zorganizowali zabawę taneczną.