Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

12/01/2017 Autor: admin

21 stycznia 2017 r. w godz. od 10.00 do 14.00 rozegrana zostanie po raz pierwszy impreza na nartach biegowych „Do Upadłego”. Miejscem areny będą łąki w Krzywej, oraz leśna droga stokowa wokół góry Obszar. Organizatorami są wspólnie Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Krzywa i Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Gorlice. Współzawodnictwo dla dorosłych będzie polegało na pokonaniu jak największej ilości okrążeń wokół Obszaru, dzieci i młodzież będą się ścigać na pętlach na łąkach.  Organizatorzy przewidzieli nagrody i upominki dla startujących. Zapraszamy sympatyków narciarstwa biegowego.

Szczegóły i regulamin na stronie www.snieznetrasy.pl w zakładce IMPREZY.

                                                      

Regulamin imprezy rekreacyjno-sportowej w narciarstwie biegowym  „Do Upadłego”

 

Termin21.01.2017 (sobotagodz.10:00 – 15:00

Miejsce: rejon góry Obszar, trasy biegowe w Krzywej  w gminie Sękowa.

Organizatorzy:

Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Krzywa,  Krzywa 25,    38-307 Sękowa

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gorlice, 38 – 333 Zagórzany 343

 

Cel imprezy:

 1. Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez aktywny wypoczynek, zarówno rodzinny jak i indywidualny.
 2. Połączenie rekreacji i zabawy ze sportową rywalizacją.
 3. 3.  Popularyzacja narciarstwa biegowego i turystyki narciarskiej.
 4. Promowanie:
 • tras narciarskich „Śnieżne Trasy Przez Lasy” w obrębie sołectw Krzywa i Małastów,
 • kompleksów leśnych i działalności Nadleśnictwa Gorlice,
 • walorów krajobrazowych gminy Sękowa i powiatu gorlickiego.

 

Partnerzy:

Gmina Sękowa

Starostwo Powiatowe w Gorlicach

 

Kontakt:

Stefan Maryńczak tel. 695 869 090; 603 638 677, email: stefan.marynczak@gmail.com

Zdzisław Musiał 503 696 617 zdzmusial@poczta.onet.pl

 

Informacje:

www.snieznetrasy.pl zakładki: Aktualności oraz Imprezy

Facebook:  Śnieżne trasy przez lasy

 

Program imprezy:

Impreza dla dorosłych polega na pokonaniu jak największej ilości  okrążeń  na pętli o długości około 10 km , bez narzucania stylu biegowego. Młodzież i dzieci rywalizują na krótszych pętlach techniką klasyczną.

 

Godz.  10:00 – 14:00 współzawodnictwo dla dorosłych

Godz. 10:30 – 11:30 współzawodnictwo dla młodzieży

Godz.  11:30 – 13:00 współzawodnictwo dla dzieci

Godz. 14:30 –  ogłoszenie wyników, wręczenie drobnych upominków i dyplomów, zakończenie części sportowej

Podział na kategorie, w których odbywać się będzie rywalizacja:

Dorośli:  I grupa –   rocznik  1999 – 1972     kobiety i mężczyźni

II grupa –   rocznik  1971 i starsi      kobiety i mężczyźni

 

Młodzież: dziewczęta i chłopcy:

rocznik  2000 – 2002

 

Dzieci: dziewczęta i chłopcy:

I grupa – rocznik  2003 – 2004

II grupa – rocznik 2005 – 2006

III grupa – rocznik 2007 – 2008

IV grupa – rocznik 2009 i młodsi

 

Rywalizacja we wszystkich biegach odbędzie się ze startu wspólnego. Organizator zastrzega sobie prawo do innej formy startu, o czym powiadomi zawodników w dniu imprezy.

Zawody zostaną rozegrane na trasach  w formie pętli.

Organizatorzy przewidują dodatkowo możliwość współzawodnictwa dla początkujących dorosłych, na krótkiej – 1 km pętli.

Zgłoszenia:

Organizatorzy przyjmują zgłoszenia do imprezy – telefonicznie i e-mailowo w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 19.01.2017 r. do godz. 15.00  na numer i adres  podany w części: Kontakt, informacja.

Warunki uczestnictwa:

W imprezie mają prawo startu wszyscy chętni, dysponujący dobrym stanem zdrowia, zrzeszeni w Polskim Związku Narciarskim i niezrzeszeni.

Obowiązuje wpisowe: 10 zł dzieci, 20 zł dorośli, płatne przy odbiorze numerów w dniu zawodów.

Każdy dorosły indywidualny uczestnik zawodów zobowiązany jest wypełnić kartę zgłoszeniową,                                     deklarując w niej m.in. dobry stan zdrowia pozwalający na udział w imprezie.  Opiekunowie grup potwierdzają dobry stan zdrowia swoich podopiecznych na zgłoszeniu grupowym.

Dzieci i młodzież indywidualnie mogą brać udział w imprezie jedynie pod nadzorem opiekunów.

Postanowienia końcowe:

 1. Za zajęcie 1 miejsca w określonej kategorii zawodnik otrzymuje certyfikat na tytuł „Najbardziej Zakręconego (Zakręconej) Narciarza (Narciarki)  Śnieżnych Tras w roku 2017”.
 2. Za zajęcie 2 miejsca w określonej kategorii zawodnik otrzymuje certyfikat na tytuł „Bardzo Zakręconego (Zakręconej) Narciarza (narciarki)  Śnieżnych Tras w roku 2017”.
 3. Za zajęcie 3 miejsca w określonej kategorii zawodnik otrzymuje certyfikat na tytuł  „Zakręconego (Zakręconej) Narciarza (Narciarki)  Śnieżnych Tras w roku 2017”.
 4. Wszystkim uczestnikom  organizatorzy zapewniają gorący posiłek, herbatę, upominek.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie.
 6. Biuro imprezy czynne będzie 21.01.2017 r. od godz. 9:00.
 7. Interpretacja niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorom.

W przypadku złych warunków pogodowych  lub innych okoliczności organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany terminu, miejsca, sposobu przeprowadzenia  lub odwołania imprezy.

Organizatorzy

 

 

Skip to content