Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy
Najbliższe wydarzenia:

Małopolski e-Senior

30 maja 2019 Autor: admin

We wtorek 28 maja, nastąpiło uroczyste wręczenie certyfikatów seniorom, którzy ukończyli szkolenie w ramach projektu „Małopolski e-Senior”. Celem projektu było podniesienie kompetencji cyfrowych oraz poprawa umiejętności korzystania z komputera i Internetu. Każdy uczestnik po zakończonym szkoleniu otrzymał nieodpłatnie tablet, na którym pracował podczas spotkań wraz z kompletem materiałów szkoleniowych.

W projekcie udział wzięło 34 mieszkańców Gminy Sękowa w wieku 65+. Cykl szkoleń obejmował 15 spotkań o następującej tematyce:

 • Pierwsze kroki z tabletem i Internetem
 • Jak ocenić wiarygodność źródeł w Internecie?
 • Moja pierwsza poczta elektroniczna
 • Skype – bezpłatne rozmowy z rodzina i ze znajomymi
 • Facebook – serwis społecznościowy
 • Aktywność obywatelska online
 • Zarządzanie tożsamością cyfrową na przykładzie konta e-PUAP
 • Podstawy obsługi edytora tekstu
 • Podstawy obsługi arkusza kalkulacyjnego
 • Robienie zdjęć oraz prosta edycja obróbka/nagrania wideo
 • Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych
 • Sprawy codzienne a Internet
 • Potrzeby duchowe a Internet
 • Zarządzanie swoimi finansami
 • Rozrywka z Internetem

Projekt był realizowany przez Fundację Instytut Myśli Innowacyjnej z Nowego Sącza w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.