Zdalna Szkoła +

Realizacja projektu grantowego pn. „zdalna Szkoła +” wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej – w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020  Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”