Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Zdalna Szkoła +

29 czerwca 2020 Autor: admin

Realizacja projektu grantowego pn. „zdalna Szkoła +” wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej – w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020  Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”  działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”  oraz środków budżetu państwa.

Całkowita wartość Projektu 55000,00 zł

w tym; środki Unii Europejskiej  46546,50 zł

Budżet państwa – 8453,50  zł

Cel projektu:  Zapewnienie warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym.

Planowane efekty:  Zakup 17  laptopów dla uczniów i nauczycieli

Projekt został zrealizowany przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, w ramach w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

 

 

Plakat FEPC