Gminny punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste Powietrze”

Informujemy, że w ramach porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie działa uruchomiony w Urzędzie Gminy Sękowa Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste Powietrze”.