Czasowa zmiana organizacji zajęć w Szkołach Podstawowych

Dyrektorzy  Szkół Podstawowych w Sękowej i w Siarach informują, iż w porozumieniu z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Gorlicach oraz Organem Prowadzącym, podjęta została decyzja o czasowej zmianie organizacji zajęć w szkołach.