COVID – ograniczenia

W związku z wprowadzonymi obostrzeniami w zakresie przeciwdziałania wirusowi COVID-19 informujemy, że Urząd Gminy Sękowa ogranicza swoją działalność do niezbędnego minimum. Wprowadzone nowe zasady działania urzędu wynikają z rozporządzenia dotyczącego pracy zdalnej w administracji samorządowej, które co do zasady ograniczy pracę urzędów do pracy zdalnej.