Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy
Wrzesień
28 poniedziałek

Zebranie wiejskie wsi Męcina Mała

Data rozpoczęcia: 2020-09-28 Data zakończenia: 2020-09-28

Informujemy, że w związku z koniecznością dokonania podziału środków w ramach funduszu sołeckiego odbędzie się zebranie wiejskie w Męcinie Małej.

Męcina Mała – 28.09, godz. 17:00 – świetlica wiejska