Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy
Wrzesień
18 piątek

Zebranie wiejskie wsi Krzywa

Data rozpoczęcia: 2020-09-18 Data zakończenia: 2020-09-18

Informujemy, że w związku z koniecznością dokonania podziału środków w ramach funduszu sołeckiego odbędzie się zebranie wiejskie

Krzywa – 18.09 godz. 17:00 – szkoła podstawowa