Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy
Wrzesień
21 poniedziałek

Zebranie wiejskie wsi Bodaki

Data rozpoczęcia: 2020-09-21 Data zakończenia: 2020-09-21

Informujemy, że w związku z koniecznością dokonania podziału środków w ramach funduszu sołeckiego w najbliższych dniach odbędzie się zebranie wiejskie w Bodakach

Bodaki – 21.09 godz. 18:00 – Świetlica wiejska