Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy
Wrzesień
21 poniedziałek

Zebranie wiejskie wsi Bartne

Data rozpoczęcia: 2020-09-21 Data zakończenia: 2020-09-21

Informujemy, że w związku z koniecznością dokonania podziału środków w ramach funduszu sołeckiego odbędzie się zebranie wiejskie

Bartne 21.09 świetlica wiejska – godz 19:00