Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy
Wrzesień
13 środa

Zebranie wiejskie sołectwa Męcina Wielka

Data rozpoczęcia: 2017-09-13 Data zakończenia: 2017-09-13

Zebranie wiejskie sołectwa Męcina Wielka. Wójt Gminy Sękowa zaprasza zebrania wiejskie w sprawie podziału środków z Funduszu Sołeckiego na 2018 r. oraz w sprawach bieżących wsi.