Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy
Kwiecień
3 środa

Zebranie sprawozdawczo wyborcze wsi Sękowa, zebranie uczestników scalenia

Data rozpoczęcia: 2019-04-03 Data zakończenia: 2019-04-03

Na podstawie §23 statutu sołectwa Sękowa – Wójt Gminy Sękowa zwołuje sprawozdawczo – wyborcze zebranie wiejskie sołectwa Sękowa, które odbędzie się w dniu 3  kwietnia 2019 r. (t.j. środa) o godzinie 17:00 (pierwszy termin) , 17:15 (drugi termin)  w Domu Ludowym w Sękowej w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
 3. Przyjęcie porządku zebrania.
 4. Wybór protokolanta.
 5. Informacje nt scaleń w Sękowej
 6. Wybór rady scaleniowej
 7. Sprawozdanie Sołtysa.
 8. Wybór Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej.
 9. Przeprowadzenie wyborów Sołtysa.
 10. Przeprowadzenie wyborów Rady Sołeckiej.
 11. Sprawy bieżące Sołectwa.
 12. Zakończenie zebrania.

 

 

Wójt Gminy zaprasza mieszkańców i prosi o liczny udział.