Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Zwrot podatku akcyzowego

4 lutego 2015 Autor: admin

Wójt Gminy Sękowa zawiadamia, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2014 do 31 stycznia 2015 są przyjmowane od dnia 2 lutego 2015 do dnia 27 lutego 2015 w Urzędzie Gminy Sękowa, pok. nr.10

ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY SĘKOWA