Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Zmiany w dodatkach węglowych!

20 września 2022 Autor: Agata Kołodziejczyk

W dniu 20 września 2022 roku weszła w życie  ustawa o wsparciu odbiorców ciepła, zmieniająca ustawę o dodatku węglowym. Nowe przepisy wydłużają termin na wypłatę dodatku węglowego i zmieniają zasady rozpatrywania wniosków.

W nowelizacji ustawy o dodatku węglowym dodano zapis doprecyzowujący beneficjentów tego świadczenia. Zgodnie z nim „W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.” Ponadto dodano przepis umożliwiający odrzucenie wniosków o dodatek węglowy, jeśli zostały one złożone przez kilka osób zamieszkujących pod tym samym adresem. Wówczas dopłatę otrzyma tylko wnioskodawca, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe zaś pozostaną bez rozpatrzenia.

Mocą znowelizowanych przepisów prawa Urząd Gminy ma obecnie dwa miesiące na rozpatrzenie wniosku o dodatek węglowy. Dwumiesięczny termin rozpatrzenia wniosków o dodatek węglowy obowiązuje również względem wniosków złożonych od 17 sierpnia 2022 roku do dnia wejścia w życie nowelizacji tj. do dnia 20 września 2022 roku.

Ponadto zmiany dotyczą wpisów w deklaracjach zgłoszonych do centralnej ewidencji emisyjności budynków.  Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi – opalane węglem – wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r.

Po nowelizacji ustawy o dodatku węglowym ważne są jedynie wpisy zmieniające deklarację wprowadzone do 11 sierpnia 2022. Jeżeli ktoś zmienił deklarację po 11 sierpnia, powinien złożyć wniosek o dodatek do paliwa, które zgłosił jako pierwsze. Jeżeli złoży wniosek na paliwo zgłoszone jako zmiana po 11 sierpnia, urząd gminy będzie musiał odrzucić wniosek o ten dodatek do ogrzewania.