Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Zmiany lokalowe w Urzędzie Gminy Sękowa

1 lipca 2022 Autor: admin

 Od najbliższego poniedziałku tj. 4 lipca rozpoczyna się ostatnia faza remontu budynku Urzędu Gminy w Sękowej polegająca na modernizacji wszystkich pomieszczeń usytuowanych na pierwszym piętrze.

W związku z powyższym przekazujemy informację o nowej lokalizacji poszczególnych komórek i referatów urzędu: Wójt Gminy, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, Referat Finansowo – budżetowy, sekretariat (dziennik podawczy) – piętro drugie. Urząd Stanu Cywilnego – piętro pierwsze do dnia 15 lilca br. Referat Budownictwa i Gospodarki Komunalnej – sala nad remizą OSP w Sękowej.