Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Zmiany kadrowe w jednostkach Gminy Sękowa

29 lipca 2020 Autor: admin

Od 1 lipca 2020 roku nastąpiły zmiany w obsadzie kadrowej Urzędu Gminy Sękowa oraz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

Na stanowisko Skarbnika Gminy uchwałą Rady Gminy Sękowa z dnia 30 czerwca 2020 roku została powołana Pani Katarzyna Rak -Wachowska, będąca aktualnie Skarbnikiem Miasta Ciężkowice.

Funkcja Sekretarza Gminy Sękowa została powierzona Panu Michałowi Diduchowi, dotychczasowemu Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sękowej.

Jednocześnie pracę w Urzędzie Gminy Sękowa zakończyły Pani Zofia Rowińska – Sekretarz Gminy Sękowa, przechodząc na zasłużoną emeryturę oraz Pani Joanna Drzymała – Skarbnik Gminy Sękowa.

Od 1 lipca 1976 roku Pani Zofia Rowińska pracowała nieprzerwanie w Urzędzie Gminy Sękowa oraz Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sękowej. W latach 1976 – 1990 pełniła funkcję inspektora w Urzędzie Gminy Sękowa, natomiast w latach 1990 – 2006 kierowała Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sękowej. W dniu 4 grudnia 2006 roku objęła stanowisko Sekretarza Gminy Sękowa, sprawując te funkcję po dzień dzisiejszy. Pani Zofia Rowińska przewodniczyła również Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Sękowa.

 

Pani Joanna Drzymała pracowała w Urzędzie Gminy Sękowa od 30 grudnia 2003, gdzie przez pierwszy rok pełniła funkcję inspektora. Uchwałą Rady Gminy Sękowa Pani Drzymała została powołana na stanowisko Skarbnika Gminy od dnia 1 stycznia 2005 roku i pełniła te funkcje nieprzerwanie do 30 czerwca 2020 roku.

Obydwóm Paniom składamy serdeczne wyrazy podziękowania za długoletnią współpracę oraz życzymy wielu sukcesów w życiu osobistym.

 

Zmiany kadrowe nastąpiły również na stanowiskach kierowników jednostek organizacyjnych gminy.

Od 1 lipca 2020 roku Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sękowej została Pani Anna Cieśla, natomiast na stanowisko Kierownika Domu Pomocy Społecznej została powołana Pani Angelina Kułyk.