Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Sękowej

13 września 2021 Autor: admin

W niedzielę 12 września 2021 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Sękowej odbył się Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Sękowej. W trakcie zjazdu dokonano wyboru nowych władz oraz podsumowano ubiegłą kadencję. Prezesem Zarządu na kolejną wybrano dh. Małgorzatę Małuch natomiast Komendantem Gminnym Związku OSP RP w Sękowej ponownie został dh Paweł Baranowski.

Obrady otworzyła ustępująca Prezes dh. Małgorzata Małuch, która po odśpiewaniu hymnu państwowego oraz hymnu Związku OSP RP przywitała przybyłych delegatów i gości a wśród nich m.in. Wiceprezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie dh Krzysztofa Kosibę, Członka Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie dh Przemysława Wszołka oraz Członka Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie dh Eugeniusza Stukusa.

Zjazd, któremu przewodniczył dh Mateusz Ślęzak, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami, na wniosek ustępującej komisji rewizyjnej, jednomyślnie udzielił absolutorium ustępującemu zarządowi.

W trakcie obrad Prezes ZOSPRP w Sękowej Małgorzata Małuch wraz z Komendantem Gminnym Pawłem Baranowskim złożyli podziękowania druhom którzy przez wiele lat nadawali kształt pożarnictwu w gminie Sękowa. Okolicznościowe adresy otrzymali:

  1. Leszek Kowalczyk

dh Stanisław Myszkowski

dh Eugeniusz Wal

dh Jan Gromkiewicz

dh Wiesław Jerzak

Odbyło się również uroczyste wręczenie medali „Za Zasługi dla Pożarnictwa” i odznak „Wzorowy Strażak”

Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali:

dh Leszek Kowalczyk

dh Marek Tyra

dh Zbigniew Litwa

dh Marcin Baranowski

dh Robert Tarsa

Srebrny Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymał:

dh Piotr Wojtanowski

Brązowy Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali:

dh Ireneusz Baranowski

dh Paweł Ślimak

dh Szymon Haluch

dh Damian Olszewski

Odznaki „Wzorowy Strażak” otrzymali:

dh Mateusz Krupa

dh Paweł Honkowicz

dh Rafał Wojtanowski

dh Edwin Hudzik

dh Marcin Skórski

Zjazd zatwierdził skład nowego Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Sękowej, którego Prezydium ukonstytuowało się następująco:
Prezes – dh Małgorzata Małuch
Wiceprezes – dh Leszek Kowalczyk
Wiceprezes – dh Damian Grądalski
Komendant Gminny – dh Paweł Baranowski
Skarbnik – dh Paweł Ślimak
Sekretarz – dh Mateusz Ślęzak
Członek Prezydium – dh Michał Dziamba, dh Krzysztof Moroń, dh Tomasz Hajduk, dh Henryk Zemankiewicz

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego ZOSP RP w Sękowej wybrany został dh Jakub Janik.

Podczas Zjazdu oraz posiedzenia Zarządu dokonano wyboru delegatów i przedstawicieli do struktur powiatowych Związku OSP RP w Gorlicach.

Wszyscy przybyli na zjazd w ciepłych słowach wyrazili podziękowania za ubiegłą kadencję, deklarując ścisłą współpracę z nowo wybranymi władzami Oddziału Gminnego ZOSP RP w Sękowej.