Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Zebranie wiejskie wsi Sękowa

10 września 2019 Autor: admin

Wójt Gminy Sękowa oraz Starosta Gorlicki zawiadamiają, że w dniu 12 września 2019 r. (t.j. czwartek) o godzinie 17:00 w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Sękowej odbędzie się zebranie wiejskie dla mieszkańców sołectwa Sękowa (uczestników scalania gruntów) dotyczące ogłoszenia wyników oszacowania gruntów objętych scalaniem w obrębie Sękowa oraz rozdysponowania Funduszu Sołeckiego na 2020 rok.