Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze – Męcina Mała

10 grudnia 2018 Autor: admin

Wójt Gminy Sękowa zwołuje sprawozdawczo – wyborcze zebranie wiejskie sołectwa Męcina Mała, które odbędzie się w dniu 14 grudnia 2018 r. o godzinie 17:00 (pierwszy termin) , 17:15 (drugi termin)  w świetlicy wiejskiej w Męcinie Małej w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej