Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Zebrania wiejskie

21 września 2020 Autor: admin

Informujemy, że w związku z koniecznością dokonania podziału środków w ramach funduszu sołeckiego w najbliższych dniach odbędą się zebrania wiejskie w miejscowościach Owczary, Bodaki, Bartne Krzywa, Wapienne oraz w Małastowie, Męcinie Wielkiej i Męcinie Małej.

 

 

Owczary – 10.09, godz. 18:00 – świetlica wiejska

Wapienne – 15.09, godzi 18:00  – dom zdrojowy

Małastów – 16.09 godz. 18:00 – remiza OSP

Krzywa – 18.09 godz. 17:00 – szkoła podstawowa

Bodaki – 21.09 godz. 18:00 – świetlica wiejska

Bartne 21.09 – godz 19:00 – świetlica wiejska

Męcina Wielka – 22.09, godz. 17:00 – świetlica wiejska

Męcina Mała – 28.09, godz. 17:00 – świetlica wiejska