Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Zasady zakupu węgla po preferencyjnych cenach w Gminie Sękowa

6 grudnia 2022 Autor: admin_2

Wójt Gminy Sękowa informuje, iż została podpisana umowa z Polską Grupą Górniczą S.A. na zakup węgla po preferencyjnej cenie dla mieszkańców naszej gminy. Wydawaniem węgla będzie zajmować się Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Budimet” Sp. z o.o., które udostępniło skład węgla w Sękowej.

Jeżeli złożony wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego zostanie zweryfikowany pozytywnie pracownicy Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sękowej skontaktują się z Wnioskodawcą na numer telefonu podany we wniosku i poinformują o sposobie postępowania.

Bardzo prosimy wszystkich mieszkańców, którzy złożyli stosowne wnioski o cierpliwość i oczekiwanie na kontakt telefoniczny ze strony Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sękowej  w celu ustalenia szczegółów płatności i odbioru. Pracownicy będą kontaktować się zgodnie z kolejnością składania wniosków oraz biorąc pod uwagę dostępną ilość węgla. Termin płatności wynosi 3 dni.

Węgiel będzie sprzedawany w cenie brutto 1 950,00 zł za 1 tonę – niezależnie od jego rodzaju, odpowiednio:

 

  • za 1,5 tony – 2 925,00 zł
  • za 0,5 tony 975,00 zł

 

Do w/w ceny węgla nie wlicza się kosztów jego transportu z miejsca składowania do gospodarstwa domowego zgodnie z zapisami ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego. Transport należy zorganizować i opłacić we własnym zakresie.  Można też skorzystać z usług transportu świadczonych przez  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Budimet” Sp. z o.o.

 

Płatności za węgiel należy dokonać niezwłocznie po otrzymaniu informacji od pracownika Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sękowej. Odpowiednią kwotę należy wpłacić

na  rachunek bankowy Urzędu Gminy Sękowa

nr: 68 8795 0005 2001 0021 9079 0063

 

W tytule przelewu należy obowiązkowo podać:

zapłata za węgiel, imię i nazwisko oraz adres Wnioskodawcy,

 

Po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym:

1/  Wnioskodawca zostanie poinformowany o potrzebie odebrania z Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sękowej faktury, która będzie dokumentem niezbędnym do odbioru paliwa stałego.

2/ dane Wnioskodawcy zostaną przekazane do składu węgla, z którym należy ustalić termin odbioru węgla – nr tel.: 18 / 35 30 427

 

Węgiel może odebrać tylko Wnioskodawca lub osoba pisemnie upoważniona przez Wnioskodawcę – upoważnienie należy wcześniej przedłożyć w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Sękowej. W obu przypadkach należy legitymować się dowodem tożsamości i okazać fakturę. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Sękowej będzie wydawał certyfikat jakości sprzedawanego węgla.

Nie należy dokonywać wpłat za węgiel dopóki weryfikacja wniosku nie zostanie potwierdzona telefonicznie przez osobę upoważnioną.