Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Zaproszenie do udziału w spotkaniach konsultacyjnych!

20 lipca 2022 Autor: admin

W związku z pracami nad opracowaniem Strategii terytorialnej (Planu Działań ZIT) na lata 2021-2027 na terenie Gorlickiego Obszaru Funkcjonalnego, serdecznie zapraszamy mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz podmioty JST do udziału w spotkaniach konsultacyjnych, które odbędą się w dniach 21-22 lipca br. na terenie Miasta Gorlice, Gminy Sękowa oraz Gminy Gorlice.

Przedmiotem spotkań będzie omówienie mocnych i słabych stron obszaru, potrzeb oraz oczekiwań w zakresie kierunków rozwoju obszaru objętego Strategią ZIT.

Harmonogram spotkań:

21 lipca 2022
godz. 11.00-13.00 Gmina Sękowa, Budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Sękowej,
38-307 Sękowa 181,
godz. 14.00-16.00 Miasto Gorlice, Sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Gorlicach
(dawny budynek Domu Polsko-Słowackiego) w podwórzu Ratusza, Rynek 2, 38-300 Gorlice.

 

22 lipca 2022
godz. 11.00-13.00 Gmina Gorlice, Budynek Urzędu Gminy Gorlice, ul. 11 Listopada 2,
38-300 Gorlice, pok. nr 2